Ali Seyyar: "Patlamaya hazır bir nükleer bomba üzerinde yaşıyoruz"