Halis ÖZDEMİR

Halis ÖZDEMİR

Mail: [email protected]

Dünyayı kan gölüne çevirmek isteyen SİYONİST güçler Armageddon Savaşını Başlatmak İstiyor

İsrail’in Gazze saldırısı batılısı doğulusuyla Hristiyan, Müslüman devletlerin turnusol kağıdı oldu!
 

İnsanlık Gazze’de öldü!
 

Halkı Müslüman ülkeler sınavı kaybetti!
 

Siyonist evanjelistlerin ne kadar acımasız ve insanlıktan uzak olduklarının canlı örneği oldu!


Dünya tarihine bir kara sayfa daha eklendi!

İsrail, İsrail’den ibaret midir?

İsrail ABD’nin kalbidir. 1948’de İsrail’in kuruluşunu 12 dakika sonra ABD kabul etmiş ve dünyaya kabul ettirmiştir.
 

İsrail ve ABD’yi ayrı iki devlet görmek doğru değildir. 

 

İnançları birdir, hedefleri birdir.
 

İsrail Başbakanı Netanyahu, son konuşmasında Filistinlilere "Amalek" benzetmesi yaparak askerlerine açıkça katliam ve soykırım çağrısı yaptı: "Kutsal kitabımız diyor ki Amalek'in sana yaptıklarını hatırlamalısın."
 

1. Samuel 15:3 "Şimdi git, Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür."
 

Askerlere soykırım emri vermiş, askerlere yaptıklarından yargılanmayacakları güvencesi vermişlerdir. Batılı ülkeler bu emri destekler beyanlarda bulunmuşlardır.

 


Allah yar ve yardımcımız olsun.

13.01.2020 tarihinde yazdığım yazı da bu gün Filistin’de yaşananların dini inançları gereği olduğunu yazmış ve siyonizmin tek vücut hareket ettiğini ifade etmiştim.

“Tanrıyı Kıyamete Zorlamak” ile ARMAGEDDON ve her türlü savaşa hazır olmak!

- ABD Mezopotamya topraklarında ne arıyor, ne yapıyor, ne planlıyor?
– ABD koşar adım Armageddon yolunda!
– İsrail önce Golan Tepelerini, şimdi de Batı Şeria’nın büyük bölümünü ilhak kararı aldı.

“Tanrıyı Kıyamete Zorlamak” zorlanmış!?

Ve KIYAMET savaşı şartları oluşmuş mudur?
 

ABD başkanlarından Ronald Regan başkanlığı sırasına seksenli yaşlarında olmasına bakmadan (1981-1989) İsa’nın askeri/komutanı olduğuna inanıyor ve söylemekten çekinmiyordu.
Yine ABD başkanlarından oğul Bush, George W. Bush, 2001-2009 döneminde İkiz Kuleler (kendileri) Siyonistler tarafından vurulmuş ve Afganistan‘a 7 Ekim 2001’de asker göndermiştir.

Oğul Bush bakanlar kurulu toplantılarında İncil’den ayetler okuyarak örnekler veriyordu.
Yakınlarına ise ‘Tanrı tarafından görevlendirildiği’ni söylüyordu.
Başkanlığı döneminde IMF heyetinin kendisini ziyareti sırasında ziyaretçiler arasında IMF’de çalışan Türk görevli de yer almaktadır ancak başkan bundan haberli ya da habersiz olarak “Kâfir Türkiye’ye bir defa daha kredi verin sonları yakın. diyor… Bush’un bu sözüne ilişkin IMF heyetinde bulunan aslen Türk olan görevli devlet yetkililerini bilgilendiriyor.
“Armageddon” dünyanın dengesini oluşturuyor. Dünyanın sonu mu geliyor?
Muharref Tevrat‘taki efsanelere göre ve aynı zamanda Muharref İncil’de anlatılanlara göre tüm Museviler İsrail‘e dönecek ve Evangelist olacaktır.
ABD’de 70 milyon Evangelist yaşıyor, başta Şili olmak üzere dünyada ise 500 milyon Evangelist yaşıyor.
Evangelist Armageddon inancına göre son savaşın çıkması için üç işaret vardır.
1- Yahudiler Filistin topraklarını ele geçirecek.
1949’da bunun gerçekleştiğine inanılıyor.
 

Şimdi tamamını ele geçirmek istiyorlar 
2- Kudüs’ün İsrail‘in Başkenti olması, bunun gerçekleşmesi için ABD eski başkanı Trump Kudüs’ü İsrail‘in başkenti ilan etti ve elçiliğini Kudüs‘e taşıma kararı aldı.
İnançlarına göre ikinci şart da gerçekleşmiş oldu.
3- Süleyman Mabedi’nin Mescid-i Aksa’nın bulunduğu yere yapılması. Bunun gerçekleşmesi için ise Mescid-i Aksa’nın altını İsrail yıllardır yıkılması için boşaltıyor. Mescid-i Aksa yıkılacak ve Süleyman Mabedi oraya yapılacak ve üçüncü şart da gerçekleşmiş olacak.
Evangelistler yukarıda yazdığımız üç olayın gerçekleşmesi ile İsa Mesih’in yeryüzüne ineceğine, “İYİLER VE KÖTÜLER ” arasında savaş olacağına inanmaktalar.
ABD SİYONİST yönetimi buna inanmaktadır.
Trump Irak’ta, Suriye‘de, Yemen‘de hasılı bölgemizdeki savaşın “İYİLER ve KÖTÜLER” arasında olacağını ifade ederek kendince KIYAMET literatürünü kullanmıştır.

Aynı şekilde Biden da bu inancın peşinde ve inancının gereğini yerine getirmektedir.

Onun için de siyonist Kissinger uzun süre ABD dışişleri bakanlığı yapmış, Evangelist Mike Pens başkan yardımcılığı yapılmıştır. Bunlar kamuoyunun tanıdığı isimler olduğu için örnek veriyorum. 

ABD dışişleri bakanı İsrail’e gittiğinde çekinmeden Yahudi olduğunu söylemiştir. ABD’yi siyonist Yahudiler yönetmektedir.


Türkiye dışında Arap birliği ve İran’a gelince;
 

İran Devlet Yapısı içinde kökenleri m.ö 515’e Kral Kiros/Koreş’e dayanan Mesihçi Yahudi bir yapılanma vardır. Şii inancındaki kayıp 12. İmam/Beklenen Mehdi bu inançla örtüşür. Mesih bekleyen İsrail-Mehdi ve Hz.İsa’yı bekleyen İran şia inancı aslında aynı kaynaktan neşet etmektedir.

 

Mesih/Mehdi inancı bütün dinlerde inançlarda yer bulmuş bir inançtır.

 

Pers Kralı Kiros/Koreş: ”Göklerin Tanrısı Yehova, dünyanın bütün krallıklarını bana verdi ve Yehuda’da olan Kudüs’te kendisi için ev yapayım diye bana emretti.” (Eski Ahit 11. Tarihler, 36:23)
İran’da da Mehdi inancı temel inançtır ve MEHDİNİN ORDUSU olarak ordu kurmuşlardır. 

 

Araplara gelince Filistin yönetimi de dahil olmak üzere, İsrail Hamas’ı katletsin ortadan kaldırsın diye! adeta ellerini ovuşturmaktalar.
ABD’yi Evangelist Siyonistlerin yönettiğini, İSA’nın dünyaya tekrar geleceğine ve ARMAGEDDON Savaşına iman ettiklerini bilmeli ve buna hazırlandıklarını kesinlikle akıldan çıkarmamalıyız.
Armageddon/Kıyamet Savaşının merkezi Amik Ovası da Mezopotamya’da olacaktır.
Önünde tek engel TÜRKİYE’dir. Durumu bu yönden değerlendirdiğimizde durumun ne kadar kritik olduğu aşikârdır ve “TANRIYI KIYAMETE ZORLAMAK” olarak adlandırılmış hazırlığın Evangelistlere göre sonuna gelinmiştir.

BÜYÜK SAVAŞA DOĞRU
Barış Pınarı Harekâtı, Mavi Vatan Harekâtı, Libya’ya asker gönderilmesi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması.
 

Şimdi Gazze’de ABD ve işbirlikçi batılı ülkelerin İsrail’in soykırım yapmasını desteklemeleri
Büyük Armegedon Savaşının ayak sesleri, hızlanmış, nefesi Mezopotamya’da, Akdeniz 
ve Ege semalarında hissedilmektedir.

Dünya Hak ve batılın mücadelesini, kimi zaman soğuk savaş kimi zaman da acımasız katliamlar yaşayarak görmektedir.
Kan dökücülerin, “gücü hak sebebi” sayanların yolu AKDENİZ’de, EGE’de ve Mezopotamya’da kesişmiştir.
Ama önlerinde büyük ve aziz Türk milleti vardır!
Hedeflerine tek bir planla gitmeyip,
Alternatif planlarla giderler.
İçeride hainleri beslerler, birlik ve beraberliği bozmak için ne gerekiyorsa yaparlar.
Son beş yılda nerede ise pek çoğunu ülkemizde denediler. Başarılı olamadılar.
Şimdi yol tükendi.
Büyük savaşa milletçe hazır olmalıyız.
 

Türkiye’ye gelince,
Barış Pınarı Harekâtı Suriye sınırımıza kurulmak istenen ikinci İsrail devleti projesini ÖNLEMİŞ midir, ÖTELEMİŞ midir bunu zaman gösterecek.

 

Savaş sadece Filistin ile sınırlı olmayacak; Mezopotamya’da, Akdeniz‘de ve Ege’de Karadeniz'de yedi düvele karşı yapılacaktır.
 

Bu senaryo değildir. Düşmanını tanımadır, Siyonist Evangelistlerin imanını bilmek, hedeflerini ve neler yapabileceklerini öngörmektir. 
 

Asıl hedef Türkiye’dir. Türkiyenin bir bölümü Arz-ı Mevud sınırları içindedir!
Bu arada Türkiye‘yi sıkıştırmak için başta ekonomik saldırılar yapacaklardır. Yapmaktalar.
Halk bu konuda bilinçlendirilmeli, FIRSATÇILIK yapmanın önü her hâlükârda da kesilmelidir.
Savaşı durdurabilecek manivela “GÜÇ”tür.
“İster isen sulh u salah hazır ol cenge” demiş atalarımız.
Güçlü olmaya mahkûmuz, oyalanmaya, günümüzü gün etmeye hakkımız yok.
“Suu (asker) uyur düşman uyumaz.”
Bu aziz millet fedakârlıkların en büyüğünü tarih boyunca canını vererek göstermiştir.
Aziz milletimize gerekirse “SALMA” çıkarılmalı, toplanan bütçe ile çalışmalar olağanüstü denecek seviyeye çıkarılmalıdır.
BEŞ YILDA yapılacak üretimin BİR YILDA yapılabilmesi sağlanmalıdır.
İsrail’in ARZ-I MEV’UT inancı ve planları inşallah şimdi anlaşılmıştır.
Mezopotamya’da ve Ege‘de, Akdeniz’de sular ziyadesi ile ısınmış ve daha da ısınacaktır.
ABD ve diğerleri Akdeniz açıklarını savaş gemileri ile doldurmuş ve gafil anımızı, boş bulunmamızı beklemektedirler.
Amaçları birdir.
Bu zulme “Dur!” demeliyiz.
Savaşı önlemenin yolu savaşa hazır olmaktan geçer.
ARMAGEDDON’a hazır olunuz!!!
İşin şakası yok! 
 

"Tanrıyı kıyamete zorlayan Siyonist/Evangelistler çıldırmıştır!!!"
 

Vesselam.

  
 
 

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar