YUSUF KAPLAN

YUSUF KAPLAN

Mail: [email protected]

İngilizler neresi, Yahudiler nereye düşer, NATO ne işe yarar?

Yahudilerin ve İngilizlerin modern tarihin inşasındaki rollerini anlamadan çağı da, kendimizi de anlayamayız; geleceğimizi emin bir şekilde yönlendirecek uzun soluklu yol haritaları hazırlayamayız. 

Kapitalizm, İngilizlerin eseridir. Sonuç itibariyle böyle. Ama gerisindeki Yahudi gücünü, örgütlenmesini göremezseniz, kapitalizmin nereye ve nasıl doğduğunu, nereye doğru ve nasıl yol alabileceğini kestiremezsiniz. 

Erken kapitalizmin tarihinde Yahudiler vardır: 14. yüzyıldaki İtalyan şehir devletleri, kapitalizmin erken tarihinin kaynağını oluşturur: Sermaye temerküzü, finans ve para ekonomisi, zamanla kapitalizmin doğuşunu hazırlayan unsurlardır ve burada Yahudi bankerlerin rolü küçümsenemeyecek kadar belirgindir. 

İngilizlerin kapitalizmin babası olmalarını sağlayan şey, keşifler ve işgaller çağı ile ulaştıkları denizlerdeki ticareti ele geçirmeleriydi. 

Denizaşırı ticaretin ve sömürgeciliğin babaları İspanyollar, Hollandalılar ve Portekizliler olmalarına rağmen kapitalizmin kurucu babası neden İngilizler oldu peki? 

Bu sorunun cevabı, Yahudilerle -aynı zamanda rekabet ederek- işbirliği yapmayı ve sermayeyi, finans ekonomisini icat edecek şekilde nasıl işleyeceklerini bilmeleri ve paradan para yapacak ölçüde ekonomik bir sistem geliştirmiş olmaları. Yahudi-İngiliz (doğrusu Yahudi-İskoç) ittifakı, kapitalizmin kuruluş sürecinde kuruldu ama iki dünya savaşında Amerika’ya iyice yerleşen, hükmetmeye başlayan Yahudiler savaş teknolojisinden inanılmaz kârlar elde ederek, Amerika’yı kuran Avrupalıları (özellikle de İngilizleri) Amerika’dan kovacakları sürecin temellerini attılar.

BİRİNCİ AMERİKA: WASP AMERİKASI

Önce bazı temel gerçekleri iyi bilmek gerekir: Evvel emirde, temelde iki Amerika olduğunu söyleyeceğim: Birincisi, Amerika›yı işgal ederek, bugünkü ABD’yi kuran Avrupalı sömürgecilerin oluşturduğu WASP’ın Amerika’sıdır. WASP, White / Beyaz, Anglo-Sakson ve Protestan, demektir. WASP’ın kurucu aktörü, İngilizlerdir. İngilizlerin dışında Fransızlar, Hollandalılar, Almanlar vardır. Hatta pek bilinmez ama Almanlar, ABD’de nüfus yoğunluğu ve entelektüel etkinliği en fazla olan Avrupalı etnik unsurdur. 

Ayrıca, İngilizler deyince, esas itibariyle İskoçlar ve İrlandalıları anlamamız gerektiğini de hatırlatmış olayım.

WASP, mevcut ABD’yi kurdu, neredeyse bütün yerlileri katlederek, yerli halkın kanını emerek, zengin tabiî kaynaklarını yağmalayarak ve kökünü kazıyarak… “Özgürlükler ülkesi Amerika” diye masal anlatmaları sadece işledikleri soykırımları, cinayetleri kamufle etmek içindir. Amerika›nın kuruluşu, etnik, kültürel ve tabiî soykırıma dayalı emperyalist bir saldırının eseridir.

Emperyalist zihniyet ölmemiştir Amerika’da, sadece hasıraltı edilmeye çalışılmıştır. 

İKİNCİ AMERİKA: YAHUDİ AMERİKASI

WASP Amerika’sının dışındaki ikinci Amerika, bugünkü Amerika’dır: Yahudi gücünün kontrolündeki Amerika. 

ABD, Yahudi devletidir; Yahudi gücünün finansına, medyasına, akademyasına, popüler kültürüne, silikon vadisine, silah endüstrisine, CIA’yine, kısacası, her şeyine hâkim olduğu bir devlet. Babil ve sürgününden bu yana belki de Yahudiler tarihte ilk defa bu kadar güçlendiler, dünyanın en büyük süper gücünü ele geçirdiler art arda yaşanan ve henüz aydınlatılamayan pek çok karanlık bölgesi, bilinmeyeni bulunan o ürpertici, barbar iki dünya savaşından sonra.

İsrail, Yahudi devletidir ama gerçek Yahudiler, dünyaya çeki düzen veren, bilime, teknolojiye, sanata, entelektüel hayata ve dünya ekonomisine hükmeden Yahudi gücü, İsrail’de değil Amerika’dadır. 

İsrail, İngilizlerin Yahudilere verdiği sus payı’dır: Hem Yahudileri dizginlemek, güçlenen Yahudi ekonomik gücünü kontrollerinde tutmak hem de Osmanlı devletinin kalbine bir hançer saplayarak, bu azman ve şımarık Yahudi devletini gelecek yüzyıllarda İslâm dünyasının başına belâ etmek, İslâm dünyasının toparlanıp ayağa kalkmasını engellemek için İngilizler tarafından verilmiş bir rüşvettir. 

İsrail Yahudi Devleti, varlığını İngilizlere, kuruluşunu ise bize borçludur, ne yazık ki.

İsrail Yahudi Devleti›nin kurulması, Osmanlı hayattayken mümkün değildi. O yüzden Yahudilerle İngilizler el ele vererek Osmanlı›yı adım adım çökerttiler hem içeriden hem de dışarıdan. 

Ancak Osmanlı’nın çökertilmesinden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonradır ki, İsrail Devleti kurulabilmiştir. Osmanlı engeli ortadan kaldırıldıktan sonradır ki, tipik, steril, soğukkanlı İngiliz aklı ile Yahudiler önce Yahudi nüfusunun yaşadığı yerlere ilave ve yoğun Yahudi nüfusu iskan edilmiş, sonra da iskan edilen, yerleştirilen Yahudi nüfusu bir Yahudi devleti kurulmasına imkân tanıyacak orana ulaşınca, İsrail Yahudi devleti ilan edilmiştir. 

Yahudi gücü deyince İsrail’i anlama yanlışının ne kadar hayatî olduğuna dikkat çekmek ve bazı karanlık noktaları aydınlığa kavuşturabilmek için İsrail devletinin kuruluş süreci ve mantığı üzerinde birazcık durma ihtiyacı duydum.

Özetle… Amerika, Yahudi gücünün kolonisidir: Yahudiler için vatan diye bir kavram yoktur. Onların vatanı, yurdu, dini, imanı sermayedir, paradır. Sermaye neredeyse, Yahudilerin vatanı orasıdır. 

Bugün Yahudi gücü, Amerika’da temerküz ediyor ama aynı zamanda Çin’e, Hindistan’a ve Avrupa’ya da adım adım yerleşiyor ve hükmediyor…

İkinci olarak, Avrupa, tarihten çekildi, Avrupa diye bir güç, aktör yok artık. Hiçbir Avrupa ülkesi de tam anlamıyla bağımsız değil. 

NATO, adı üstünde, Kuzey Atlantik İttifakı. İttifak yani. Ne ittifakı, peki? İngiliz aklı ile Yahudi gücünün ittifakı.

Soru şu burada:

NATO neresi, Türkiye nereye düşer?

Bu soru, apayrı bir yazının konusu.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar