YUSUF KAPLAN

YUSUF KAPLAN

Mail: [email protected]

Ya olacağız; ya olacağız! Başka seçenek yok!

Yeni kabine açıklandı. Hayırlı olsun öncelikle.

Günü kurtaracak değil geleceği kuracak uzun soluklu adımlar atılmasına vesile olsun.

Türkiye Yüzyılı’nın inşasında medeniyet yürüyüşümüzde kilometre taşlarımızı döşer bu kabine inşallah, diye temenni ediyoruz…

Hem icracı hem de geleceğimizi inşacı yerinde, dinamik, umut vadeden bir kabine.

LİYAKAT, EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE AİLE

Cevdet Yılmaz, güzel insandır, işinin ehlidir, liyakatin öne çıkarılmasına katkı sağlayacaktır. Cevdet Bey hem mütevazı ve kaliteli bir insandır hem de planlamadan geldiği için liyakatin önemini bihakkın kavramış biridir. Türkiye’nin kangrene dönen sorunlarının başında liyakat geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na Cevdet Yılmaz’ın getirilmesi bu açıdan umut verici.

Yusuf Tekin, Milli Eğitim için en ideal iki isimden biriydi. 

Yusuf Tekin Hoca’ya öğretmenlerle ilişkilerini ayarlamasını öneriyorum öncelikle. 

Yusuf Tekin, eğitim bürokrasisinde önemli adımlar atmıştı. Müfredatı bizim medeniyet değerlerimiz doğrultusunda önemli ölçüde değiştirmişti. Bu projenin devam ettirilmesi ve eğitim sistemimizin bizim medeniyet dinamiklerimiz doğrultusunda silbaştan formatlanması gerekiyor. 

Her ülke, eğitim sistemini kendi medeniyet ve kültür değerleri doğrultusunda şekillendirir. Türkiye hâriç, ne yazık ki! Çocuklarımızı kaybediyoruz. Böyle şey olmaz! Yönsüz, ruhsuz, köksüz, pozitivist ve ezberci eğitim sistemi, ülkemizin altını oyuyor, toplumun mezarını kazıyor; derhal neşter vurulmalı.

Osman Aşkın Bak, mütevazı, güzel bir insandır; yerinde bir tercih Gençlik ve Spor Bakanlığı için. Gençlik üzerinde odaklanmalı, önümüzü açacak özgüveni yüksek, medeniyet bilincine ve vizyonuna sahip parlak gençlerin yetiştirilmesi için büyük projeler geliştirmeli yeni bakan. 

Ömer Bolat, güzel adamdır, güzel Müslümandır. Tevazuu ile, kardeşâne ilişkileri ile, ve entelektüel birikimi, donanımı, medeniyet ufku ve vizyonu ile işini özene bezene yapar, geldiği yeri de (uzun yıllar başkanlığını yaptığı MÜSIAD’ı da) iyi temsil edecek güzel tercih. 

Mahinur Özdemir Göktaş, uzun zamandır tanıdığım isimlerden biridir; Belçika’da AB Parlamentosu’nda milletvekilliği yaptığı ve Avrupa’yı iyi tanıdığı için idealisttir, donanımlıdır, bizim aile değerlerimizin değerini en iyi bilen kişilerdendir. “Güçlü aile, güçlü Türkiye” diyerek attığı ilk tweetinin de gösterdiği üzere inşallah ümitlerimizi boşa çıkarmayacaktır Mahinur Hanım. 

Fahrettin Koca, sağlıkta asıl bundan sonra önemli atılımlar yapacak inşallah. Zor dönemde zorlu bir bakanlık yaptı Sayın Koca. Bundan sonra sağlıkta devrim dönemi olacak gibi geliyor bana.

Mehmet Özhaseki’ye şehirlerimizi medeniyet dinamiklerimiz ekseninde sil baştan inşa edecek uzun soluklu bir yol haritası çıkarmasını öneririm. 

Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a da aynı şekilde kültürde devrim yapamazsak geleceği kuramayacağımızı hatırlatmakta yarar görüyorum. Dünyaya verebileceğimiz en önemli şey, güçlü, köklü, evrensel kültürümüz ama pratikte en zayıf olduğumuz alan kültür. Bu duruma müdahale edilmeli, sinemada, müzikte, edebiyatın bütün türlerinde bizim medeniyet dinamiklerimizden yola çıkarak özgün diller ve söyleyiş biçimleri geliştirecek büyük bir atılıma öncülük edecek devrimci adımlar atmalıyız.

Ali Yerlikaya, iyi bir seçim İçişleri için. Sakin, emniyetli ve huzur dolu bir hayat inşa eden İçişleri planlaması olur inşallah.

JEO-EKONOMİK, JEO-POLİTİK STRATEJİLER DEĞİL, TEO-POLİTİK STRATEJİLER

Mehmet Şimşek, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışan küresel şebekelere karşı uluslararası dengeleri gözeterek Türkiye’ye rahat nefes aldıracak ekonomi-politikaları geliştirecek bir isim. Şimşek, küresel dengeleri koruyarak Türkiye’nin ekonomi-politikasındaki tıkanmaları ve tıkanıklıkları aşmak, Türkiye’ye yatırım çekebilmek ve belki de en önemlisi de Türkiye’ye yönelik küresel kuşatmayı yararak Türkiye’nin yürüyüşünü hızlandırmak için getirildi. Umarım ülke için hayırlı olur. 

Hakan Fidan, en güzel ve stratejik seçimlerden biri: Türkiye’nin dış ilişkilerinde çağ atlamasına ve medeniyet tasavvurunu hayata geçirmesine vesile olacak inşallah… Hakan Fidan’ın küresel sistemin gelecek yüzyıllara ilişkin geliştirdiği İslâm dünyasına dair stratejileri çok iyi bilmesinde yarar var: Osmanlı’nın parçalanmasıyla birlikte, Sünnî omurga çökertildi. İslâm dünyasının % 80-85’ini oluşturan Sünnî dünya, kontrol ve kolonize edildi, Türkiye örneğinde olduğu gibi seküler kuşatma çemberiyle esir alındı, tarihî yürüyüşü durduruldu. 

Buna mukabil İran’ın Şiî geleneğine, eğitim kurumlarına aslâ dokunulmadı ve geldiğimiz noktada Şia’nın önünün alabildiğine açıldığını görüyoruz: Küresel sistemin hedefi şu: Sünnî omurga çökertilmeli, Şia, İslâm dünyasının kaderini belirleyecek konuma yükseltilmeli. 

Bunu akademide, düşünce ve sanat hayatında başardılar: İslâm düşüncesini ve sanatını Şiîler temsil ediyor şu ân. Gerek Batılı oryantalistler gerekse yerli oryantalistlerin zihnimizi silbaştan formatladılar.

Gelinmek istenen nokta şu: İslâm medeniyetini kaba saba, primitif Suudlar gibi Sünniler değil, rafine, incelikli ve derinlikli Şiîler temsil edecek!

Bu konuda çok büyük mesafe kat edildi!

Dış politikanın jeo-politik ve jeo-ekonomik stratejiler üzerinden değil teo-politik stratejiler üzerinden inşa edilmesi gerekiyor. Hakan Fidan’a hayatî önerim bu. İslâm dünyasının Sünnî omurgasını Türkiye temsil edebilir ancak. Ancak o zaman mezhepçiliğe geçit verilmez. Herkesle ilişki kurulur, herkes yerini bulur kültürel ve entelektüel coğrafyamızda.

YA OLACAĞIZ YA OLACAĞIZ!

Yeni kabine devrim niteliğinde adımlar atmalı.

Ülkemizin yaşadığı asırlık sorunlara neşter vurmalı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı spora, Kültür ve Turizm Bakanlığı turizme, eğitim pozitivizme-laisizme endekslenirse, Türkiye belini doğrultamaz: Hem çağı yakalayamaz hem de çağını kuracak bir çağrının inşa edeceği Türkiye Yüzyılı’nı kuramaz!

Gençlerimizi, şehirlerimizi, eğitimimizi, kültür, sanat ve düşünce dünyamızı bizim medeniyet dinamiklerimiz ekseninde diriltecek, günü kurtarma değil geleceği kurma kaygısıyla hareket edecek devrimci kararlar almalı, köklü bir zihniyet değişikliğine imza atmalı.

Ya olacağız ya olacağız!

Başka seçenek yok!

Yeni kabine ülkemize, bize bel bağlayan mazlum coğrafyamıza hayırlı olsun.

Vesselâm.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar